Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla kuryikoguty.pl

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu kuryikoguty.pl.

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Paweł H.

3. Rodzaj zbieranych danych

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkowników, w tym dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel zbierania danych

Dane zbierane są w celu:

  • Zapewnienia obsługi serwisu,
  • Komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z serwisem,
  • Możliwości komentowania treści publikowanych na stronie.

5. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Zabezpieczenia danych

Administrator deklaruje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, adekwatnych do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

7. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności serwisu, o czym użytkownicy zostaną poinformowani w odpowiednim czasie.