Przepiórka japońska

Przepiórka japońska (Coturnix coturnix japonica), podobnie jak ginąca przepiórka europejska (Coturnix coturnix coturnix), należy do tego samego rodzaju, do podrodziny Phasianinae, tej samej, do której należy 136 innych gatunków, a między nimi kura, paw, bażant i kuropatwa. Przepiórka japońska jest ptakiem całkowicie udomowionym i to do tego stopnia, że istnienie tego gatunku zależy wyłącznie od człowieka.

Na skutek selekcji prowadzącej do maksymalnej nieśności samice przepiórki zatraciły instynkt wysiadywania jaj, stąd uzyskanie nowych pokoleń możliwe jest tylko inkubatorach.

U przepiórek występuje wyraźne zróżnicowanie pomiędzy płciami (silny dymorfizm płciowy), samce (kogutki) są mniejsze (ok. 120 g) od samic (kurek), które ważą przeciętnie 160 g. Samce mają ciemniejszą, rdzawą barwę piór głowy i kołnierza, co jest widoczne już w trzecim tygodniu życia. Przepiórki japońskie selekcjonowane były przede wszystkim w kierunku produkcji nieśnej i osiągnęły rezultaty nie spotykane u innych ptaków. Jajo przepiórki waży od 8 do 12 gramów, przeciętnie 10 g. W porównaniu z masę ciała kury, przepiórka znosi jaja ponad dwukrotnie cięższe, bowiem jajo kurze stanowi przeciętnie 3% masy ciała nioski, a jajo przepiórcze ponad 6% masy przepiórki. Imponująca jest nieśność przepiórek, w ciągu roku jedna kurka znosi przeciętnie 280 jajek, a bywają rekordzistki produkujące 340 i więcej.

Fantastyczną cechą przepiórek japońskich jest niesamowicie szybka przemiana materii. Pisklęta przepiórek wylęgają się po 17 dniach inkubacji (kurczęta po 21 dniach), rosną i opierzają się bardzo szybko. Po trzech dniach mają już lotki i na całym ciele pałki piór. Po pierwszym tygodniu życia zanika puch na grzbiecie, a po trzech tygodniach opierzenie ptaków jest wystarczające, aby na podstawie koloru upierzenia rozróżnić płeć. Dojrzałość płciową uzyskuje w wieku 6 tygodni życia, co jest zupełnym ewenementem wśród drobiu, np. kury rozpoczynają nieśność w wieku 20-22 tygodni życia. Możliwym jest uzyskanie w okresie jednego roku 4 pokoleń przepiórek.

Przepiórka japońska
Przepiórka japońska
Przepiórka japońska
Przepiórka japońska
Przepiórka japońska
Przepiórka japońska