Motyl Warszawski (EE 936)

Pochodzenie:

W ukształtowanie i uszlachetnienie tej rasy duży wkład włożyli hodowcy warszawscy, ale hodowano ją również w okolicznych miejscowościach i w Łodzi.
Data powstania tej rasy to pierwsza połowa XX wieku. Obecnie hodowana i lubiana w różnych regionach kraju.

Wrażenie ogólne:

Gołąb mniej niż średniej wielkości, krótki, typu lotnego, mocnej budowy, sylwetka o zaokrgglonych kształtach, postawa dumna o uniesionej i wypiętej piersi, powinien lekko pulsować szyją, upierzenie obfite i dobrze przylegające.
Gołąb o dość żywym usposobieniu lecz łagodny i mało płochliwy.

Motyl Warszawski
Motyl Warszawski
Motyl Warszawski
Motyl Warszawski
Motyl Warszawski
Motyl Warszawski