Gil (EE 402)

Pochodzenie:

Przypuszczalnie z Dalmacji, a więc z historycznej krainy, zwanej dawniej llirią. Gile miedziane z czarnymi skrzydłami zostały wyhodowane w Anglii, pozostałe odmiany barwne wyhodowane zostały w Niemczech, gdzie w dalszym clągu są doskonalone.

Wrażenie ogólne:

Podobny do silnego gołębia polnego, ale smuklejszy i bardziej elegancko zbudowany, bardzo żywo usposobiony.

Gil
Gil
Gil
Gil
Gil
Gil