Agaran (EE 893)

Pochodzenie:

Rasa turkmeńska, należąca do wielkiej rodziny azjatyckich gołębi lotnych (bijących skrzydłami i wykonujących różne złożone akrobacje powietrzne) zwanych bijami.
Przodkowie agarana pochadzą z Persji (obecnie Iran) i Afganistanu.
Brak jest bliższych danych o powstaniu rasy. Nazwa agaran w języku turkmeńskim oznacza śmietankę mleka wielbłądziego.

Wrażenie ogólne:

Gołąb średniej wiekości, z obfitym, miękkim upierzeniem, harmonijnej budowy, z bardzo dużymi łapciami na nogach.

Agaran
Agaran
Agaran
Agaran
Agaran
Agaran
Agaran
Agaran
Agaran